24
Sat, Aug
524 New Articles

 ျမန္မာ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ ကို က်င္းပ

ျမန္မာ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ အား ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Economy

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

Huawei ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ လက္တြဲ၍  ပြင့္လင္းျမင္သာစြာပူးေပါင္းကာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ေဂဟစနစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ားဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ ကို ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕၌ က်င္းပခဲ့သည္။

Huawei Myanmar ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Zhang Liman က 5G ေခတ္ေရာက္သည့္အခါ   ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိၿပီး လူသိမ်ားလာသည့္ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ားက တန္ဖိုးျမင့္မိုဘိုင္းကြန္ယက္မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္ ေနရာမွပါဝင္လာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ အေဆာက္အဦးတြင္းကြန္ရက္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၀၁၉ အား ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

"ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီ ယာအသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကတဆင့္ Hawei  က ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝ  လူေနမႈအဆင့္တိုးတက္လာေစဖို႔နဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေထာင္ဖို႔ ကတိကဝတ္ျပဳထားတာ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေနတာပါ။” ဟု Mr. Zhang Liman က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္ က " ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ Huawei နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေဆာက္အဦးတြင္း ကြန္ရက္ေတြဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး နဲ႔ ျမန္မာ ICS/FTTX နယ္ပယ္အတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈေတြကို ျမွင့္တင္လိုၿပီး လက္ေတြ႔ဘဝေတြကို အမွတ္တကယ္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစတဲ့ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြ၊ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနမႈေတြနဲ႔  ေကာင္းမြန္တဲ့ solution  ကို ရွာေဖြမယ့္အခုေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ရတာ တကယ္ပဲ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးစိုးႏိုင္ က “ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးsolutionေတြ၊ ကြ်မ္းက်င္အတတ္ပညာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ကူညီ  ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ Huawei ကို  ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဆက္သြယ္  ေရးကြန္ရက္တည္ေဆာက္မႈမွာ ပါဝင္ဖို႔လည္း Huawei ကို ႀကိဳဆုိပါတယ္။"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးဝင္းတင့္က " ျမန္မာႏိုင္ငံ  ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္အတြက္ Huawei ရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးမႈေတြအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ နယ္ပယ္အားလံုးအေနနဲ႔လည္း အားလံုးတိုးတက္ ဖြ႔ံၿဖိဳးလာဖို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အၾကံဥာဏ္ေတြကို ေပးႏိုင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ စြမ္းရည္ အျပည့္အဝအသံုးျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေဆာက္အဦးအတြင္းကြန္ရက္လႊမ္းျခံဳမႈဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိတြင္ လူသိမ်ားႏွစ္သက္ေနသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေဆာက္အဦး တြင္းကြန္ရက္သစ္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား၊ အိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ နယ္ပယ္တြင္း ေလ့ လာစမ္းစစ္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာၾသဇာရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကကာ အေတြးအျမင္မ်ား ဖလွယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)