၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံအား ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပ

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံအား ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MCC) ၌ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့စဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကမာၻ အရပ္ရပ္မွ တရုတ္ ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ား ညီလာခံအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (MCC) ၌ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအားစတင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ညီလာခံကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ က အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ အၾကား ပုိမုိခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိတည္ေဆာက္ ႏုိင္ၿပီး ကမာၻ အရပ္ရပ္ ရွိသည့္ တရုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတုိးျမႇင့္ ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းသစ္ မ်ားစြာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ကို ယုံၾကည္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ၊ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ၊ ထုိ ့ျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး က႑ အသီးသီး တြင္လည္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက်ယ္က်ယ္ ျပန္ ့ျပန္ ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည့္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ မစၥတာ ရႊီ႐ို႕စိန္း (Mr.Xu Yousheng) က သဝဏ္လႊာ အား ဖတ္ၾကားေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ မစၥတာ ဝမ္ခ်င္မင္ (Mr.Wang Qinmin) က မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ အထူး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms.Lam Cheng Yuet-ngor က မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ထိုင္း ႏုိင္ငံ (Zheng Da) Group ဥကၠ႒ မစၥတာ ရွဲေကာ္မင္ (Mr.Xie Guoming) က မိန္ခြန္း ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ မစၥတာ ဝမ္ခ်င္မင္ (Mr.Wang Qinmin) တို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္စဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးအသင္း က လွဴဒါန္းေငြ သိန္း ၅၀၀ က်ပ္ အား ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ထံသို႕ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ စုေပါင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးစဥ္(ဆင္ဟြာ)

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)  

တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဥကၠ႒ မစၥတာ ယြီက်ိန္႕စန္း (Mr.Yu Zhenshen) ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာ ကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး အသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ မစၥတာ ရႊီ႐ို႕စိန္း (Mr.Xu Yousheng) က ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ရာတြင္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ား ညီလာခံအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား လိႈက္လဲွစြာ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ၊ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အသီးသီးရွိ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္မ်ား သည္ သက္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေရးပါသည့္ အားအင္ တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္မ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး တုိးျမႇင့္ရန္ အတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ အသီးသီး တို႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အသီးသီး ရွိ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အၾကား ပိုမိုနက္႐ိႈင္း သည့္ ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ရရွိေစႏိုင္မည္ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ခဲ့သည္။

တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ဝမ္ခ်င္မင္ (Mr.Wang Qinmin) က မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကား ရာတြင္ ကမာၻ႕တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ သည္ ၂ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပ သည္ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အရွိဆံုးေသာ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္ မ်ား၏ အစည္းအေဝး တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု က်င္းပ သည့္ ညီလာခံ ၏ အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ မွာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရး တံခါး ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ သမိုင္း မွတ္တိုင္သစ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခတ္ကာလ အေျခအေန ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိၿပီး ေလးနက္သည့္ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ အနာဂတ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အလားအလာ သည္ လြန္စြာေကာင္းမြန္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အခ်က္အျခာ က်ေသာ တည္ေနရာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး သည္ တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္မည့္ အေျခအေန သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ အႀကီးဆံုးေသာ ကုန္သြယ္ဘက္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ အထူး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms.Lam Cheng Yuet-ngor က မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ အနာဂတ္ စီးပြားေရး အလားအလာ သည္ လြန္စြာႀကီးမားၿပီး ကမာၻ႕တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ညီလာခံ ကို လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၌ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားအတြက္လည္း တံခါးဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ေဟာင္ေကာင္ ေဒသ သည္လည္း တံခါးဖြင့္ ဝါဒ က်င့္သံုး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု ကဲ့သုိ႕ အေျခအေနမ်ိဳး ရရွိႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အာဆီယံ ႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ အေရးပါသည့္ ကုန္သြယ္မႈ မိတ္ဘက္ ႏုိင္ငံ မ်ား ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အၾကား ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ ဖလွယ္မႈ သည္ ပိုမိုနီးကပ္ သည့္ ဆက္ဆံေရး ရရွိလာမည္ ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၊ ေဟာင္ေကာင္ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေရး ကို လြန္စြာ အေလးထားၿပီး ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ မွ ရရွိလာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကို အတူတကြ ဆုတ္ကိုင္ရယူ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထိုင္း ႏုိင္ငံ (Zheng Da) Group ဥကၠ႒ မစၥတာ ရွဲေကာ္မင္ (Mr.Xie Guoming) က မိန္ခြန္း ေျပာရာတြင္လည္း လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ ႀကီးမားသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိရန္ အတြက္ သမိုင္းဝင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိလာခဲ့ၿပီး ကမာၻ႕ေနရာအႏွံအျပားရွိ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္ႀကီးမ်ား သည္လည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ လာေရာက္ စုေဝးေနၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳး ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ပါက မိမိ တို႕၏ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ ၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရး ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈ္င္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဒုတိယ ဥကၠ႒ ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ မစၥတာ ဝမ္ခ်င္မင္ (Mr.Wang Qinmin) ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ ကုန္သည္ႀကီးအသင္း က ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေငြ သိန္း ၅၀၀ က်ပ္ ကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ထံသို႕ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့သည္။

ကမာၻ႕တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လမ္းစဥ္သစ္မ်ားထိုးေဖာက္ၾကံဆေဖာ္ထုတ္ကာေဒသအသီးသီး ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လက္ေတြ႕က်မည့္ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုညႇိႏႈိင္းတိုင္ပင္ ခ်မွတ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ကမာၻ႕ တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာေျပာင္းလဲလာေသာကမာၻ႕စီးပြားေရး ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ေဒသ စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးေစလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ မွ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးကုန္သည္မ်ား အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ(MCC) ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမာၻ ့တရုတ္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံ သုိ ့ ကမာၻ႕ အရပ္ရပ္မွ တရုတ္ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ ၃၀၀၀ဦးခန္ ့ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)