18
Mon, Feb
636 New Articles

နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ခုိင္မာေအာင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကတိျပဳ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ တုိ ့၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တုိ ့ဦးေဆာင္သည့္ ( ၂+၂) အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ျမင္ကြင္းအားေတြ ့ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-ျမန္မာ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝုိင္းသစ္ တစ္ခုကုိ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ နီးကပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၊ အနာဂတ္ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ခုိင္မာေစရန္ ေဆြးေႏြး ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ပူးတြဲသဘာပတိမ်ားအျဖစ္  တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာခုန္ရႊယ္ယုိ ့(Kong Xuanyou) ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေရွာင္ယြမ္မင္း (Shao Yuanming) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ ႏွင့္ အမွတ္(၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ ့မွဴး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္ တုိ ့က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မၾကာခဏ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကၿပီး ေခတ္သစ္တြင္ က႑အားလံုး၌ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အေရးပါစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းမွာ ႏွစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအသစ္ကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ ့ဝင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာခုန္ရႊယ္ယုိ ့(Kong Xuanyou) ၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေရွာင္ယြမ္မင္း (Shao Yuanming) တုိ ့ေဆြးေႏြးစဥ္ ( ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေရွာင္ယြမ္မင္း (Shao Yuanming) တုိ ့လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မစၥတာခုန္ရႊယ္ယုိ ့(Kong Xuanyou) တုိ ့လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး တုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းအား ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၿပီး ၊ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ ့ဝင္မ်ားက ၄င္းတုိ ့၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသလုိ တရုတ္ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ အျမင့္တစ္ေနရာထိ ဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္အျမင္မ်ားလည္း အျပန္အလွန္ဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသအေျခအေနတည္ၿငိမ္ေရးကို သင့္တင့္ေကာင္းမြန္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့စြာတုိးတက္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈယႏၱယားမ်ားတြင္ သံတမန္ေရးရာက႑ ၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ ျပည္သူလံုျခံဳေရးအပါအဝင္ ေဒသဆုိင္ရာ အစုိးရအထိ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း အေျခအေနမ်ားအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

၄င္းတုိ ့က ျမန္မာ ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ ့၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန္ ့ခြဲေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ  အေရးပါေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား ပါအဝင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူ ့လံုျခံဳေရး အတြက္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ ပုိင္နက္နယ္ေျမကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေလးစားပါေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ၊ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းအားလံုးအေနျဖင့္ “ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္” ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေျပာၾကားလုိေၾကာင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကူညီမႈအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား လံုျခံဳစြာ ႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ ့က ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္ ျမန္မာ-တရုတ္ စီးပြားေရးစၾကၤ ံတည္ေဆာက္ေရး ကနဦးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေရွ ့ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိ္င္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ ့သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ ့အား အသီးသီးလက္ခံေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္အဖြဲ ့ဝင္မ်ားသည္  လာမည့္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)