ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားအား ေဟာေျပာပြဲတြင္ ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန) Politics

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ လူမႈသိပၸံ အကယ္ဒမီ  (Chinese Academy of Social Sciences) ႏိုင္ငံေရး သိပၸံ သုေတသန ဌာန ဌာနမွဴး Fang Ning ႏွင့္  တရုတ္ လူမႈ သိပၸံ အကယ္ဒမီ အာရွ ပစိဖိတ္ ႏွင့္ ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ မဟာ ဗ်ဴဟာ သုေတသန ဌာန၏ ဦးေဆာင္သုေတသီ Xu Liping တို႔သည္ ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ ့ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံၿပီး ေဟာေျပာပြဲ တစ္ရပ္အား က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေဟာေျပာပြဲတြင္ “ညွိႏႈိင္းဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရုတ္ဝိေသသလကၡဏာေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး” ႏွင့္ “အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ လမ္းစ” တုိ ့ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ေတြ ့ဆုံ ခဲ့ရာတြင္ တရုတ္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ လြန္စြာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ေဟာေျပာ သည့္အေပၚ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ အၾကား ကူးလူးဆက္ဆံေရးအတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္း ေစေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက ေဟာေျပာေနစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက ေဟာေျပာေနစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲသုိ ့တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲ ျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္ သဘင္ေဆာင္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဟာေျပာပြဲ ျမင္ကြင္း(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ား ေတြ ့ဆုံစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေရးဌာန)

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက တရုတ္-ျမန္မာ  ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးေသာ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာစာမ်က္ႏွာ၌ အျပန္အလွန္ ေဖးမ ကူညီလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ယခု အစီအစဥ္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံ သုေတသီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အၾကား သိကၽြမ္း နားလည္မႈကို ပိုမို နက္ရိႈင္း လာေစၿပီး ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ပိုမို တိုးတက္ ေစေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခုအစည္းအေဝးကို တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာသုေတသနဌာနမွ ႀကီးမွဴး က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)