ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ (Wei Fenghe) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႕က ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ေန႕လယ္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အတြင္း ေဝဘုန္းဟယ္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္  ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ တို႕မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေမးျမန္းမႈ ကို တစ္ဆင့္ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ျပန္လည္ ေမးျမန္း ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ဆက္ဆံေရးမွာ ရွည္လ်ားသည့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ တည္ရွိေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ရရွိခဲ့သည့္ ထူးခၽြန္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ီးမြမ္း ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚ ခိုင္ျမဲစြာ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးထားရွိကာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္သို႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနျခင္း ကို ထိန္းသိမ္းသြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္၊ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ အား ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ အား ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ အား ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆိုေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာေတာင္ေရေျမျခင္း ထိစပ္ေနၿပီး နက္႐ႈိင္းသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး တည္ရွိေၾကာင္း ၊ လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႕၏ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရး မွာ လြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံႏွင့္ အတူတကြ မဟာဗ်ဴဟာ အရ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ကို တိုးျမႇင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အဓိက အက်ိဳးစီးပြား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ဆက္လက္၍ အျပန္အလွန္ ခုိင္ျမဲစြာ ေထာက္ခံအားေပး သြားကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး အတူတကြ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ေရး တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိေအာင္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သြားလိုေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၿပီး နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကို ထိန္းသိမ္းသြားကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ အသစ္ မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ (Wei Fenghe) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တစ္ရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္မီ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ က ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ ျဖင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ သူရဲေကာင္း စစ္သည္ ဗိမာန္ သို႕ သြားေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဝဘုန္းဟယ္ (Wei Fenghe) ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ႏွင့္ အတူတကြ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္၀င္း တို႕က အတူတကြ လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။  (Xinhua)