ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္း စကား ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သံရံုး၏ အမွတ္အသားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ-Chinese Embassy in Myanmar) Politics

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ုံးမွ ျမန္မာနိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ၊ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား ၊တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည့္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြ မ်ားကို ယေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန ့လွိုက္လွဲစြာ ႏွစ္သစ္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကို ျပန္ေျပာင္း သုံးသပ္ၾကည့္ပါက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ "Belt and Road" အဆိုျပဳခ်က္ ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈ အသစ္မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ နယ္ပယ္အသီးသီး အလႊာအသီးသီး၌ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ တိုးပြားေနၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အေရး တို႔တြင္လည္း ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာအစဥ္အလာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ ေရးသည္ေခတ္သစ္တြင္ အႏွစ္သာရသစ္ရရွိခဲ့ၿပီး စြမ္းအင္ႏွင့္ အင္အားသစ္မ်ား ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကို ေမၽွာ္မွန္း ၾကည့္ပါက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ အစျပဳရာ ေနရာအသစ္မွ ပိုမို ထြန္းလင္း ေတာက္ပသည့္ အနာဂတ္ကို ခ်ီတက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊  ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အတူ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေအာက္တြင္ ႏွစ္နိုင္ငံ အတူတကြ တည္ေဆာက္သည့္ "Belt and Road" အဆိုျပဳခ်က္ ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍ သည္ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အားသစ္ေလာင္း ေပးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံေရး ပါတီ အသီးသီး ၊ ေလာကအသီးသီး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလုံးတို႔၏ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေအာက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိမိ နိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို စူးစမ္း ရွာေဖြ ရာတြင္ တိုးတက္မႈ မ်ားရရွိနိုင္ပါမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံး မဂၤလာရွိေသာ ႏွစ္သစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ အစဥ္အလာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဓြန႔္ရွည္ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)