တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏိုင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ ပစၥည္း ကိရိယာ လွဴဒါန္း

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ) Politics

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ား အသင္း ႏွင့္ UEG Medical Group တို႕ ပူးေပါင္း ၍ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ Sule Shangri-La ဟိုတယ္ ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT အား လွဴဒါန္းေပး ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္း က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ယခု ကဲ့သို႕ ေဆးပစၥည္း ကိရိယာ လွဴဒါန္းေပးသည့္ အတြက္ ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ မၾကာခဏ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဒၚခင္ၾကည္ အမ်ိဳးသမီး ေဆး႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ လည္း center for Disease Control အတြက္လည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၊ ယခု လွဴဒါန္းျခင္းဟာ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ကာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ အဓြန္႕ရွည္ မည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ က လက္ရွိခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တို႕ က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ အား အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြ္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္မႈ ျမင့္မားစြာ တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေပၚ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ  က႑အသီးသီး တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္လာၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႕ျပင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ အေလးထားၿပီး စီးပြားေရး ႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မ်ားအား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခု က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ လွဴဒါန္းမႈ မွ တစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ဆက္ဆံေရး အား အဓြန္႕ရွည္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ယြီကြမ္းရန္ (Yu Guangyan) က ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေအာက္ တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က က႑အသီးသီး တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး  တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား ပညာရွင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ယခု ကဲ့သို႕ လွဴဒါန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီး တို႕၏ အတူတကြ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖင့္ ယေန႕ လွဴဒါန္းပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ UEG Medical Group ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ေဒါက္တာ သက္ခိုင္ဝင္း က လွဴဒါန္းပြဲ တြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

UEG Medical Group ဥကၠ႒ လီမင္းရႊီ (Li Minxu)  က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ယခု ကဲ့သို႕ပါဝင္ လွဴဒါန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ား အသင္း က ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ UEG Medical Group အေနျဖင့္လည္း ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားမည္ ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ က လွဴဒါန္းပြဲ တြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ယြီကြမ္းရန္ (Yu Guangyan) က လွဴဒါန္းပြဲ တြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

UEG Medical Group ဥကၠ႒ လီမင္းရႊီ (Li Minxu)  က လွဴဒါန္းပြဲ တြင္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန သို႕ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆရာဝန္မ်ား အသင္း ႏွင့္ UEG Medical Group တို႕ ပူးေပါင္း လွဴဒါန္း ခဲ့သည့္ သြား ႏွင့္ ခံတြင္းဆိုင္ရာ Spectrum CBCT စက္ က တန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၀,၀၀၀ ရွိေၾကာင္း ၊ Spectrum CBCT စက္ က UEG Medical Group မွ ကိုယ္ပိုင္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ ထားသည့္ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ စက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ CBCT စက္အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သြား ႏွင့္ ခံတြင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ကို စစ္ေဆး ႏုိင္ၿပီး တိက်မႈ လြန္စြာ ျမင့္မားသည့္ စက္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရသည္။(Xinhua)