တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ICBC ဘဏ္ ရန္ကုန္ ဘဏ္ခြဲ က "ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး-ေရႊေရာင္ျမန္မာႏိုင္ငံ" ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အစည္းအေဝး က်င္းပ

"ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး-ေရႊေရာင္ျမန္မာႏိုင္ငံ" ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အစည္းအေဝး အား စက္ခလုပ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့စဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

 

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ စက္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဏ္ (Industrial and Commercial Bank of China,ICBC) ရန္ကုန္ ဘဏ္ခြဲ က ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႕ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Novotel ဟိုတယ္တြင္ "ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး-ေရႊေရာင္ျမန္မာႏိုင္ငံ" ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အစည္းအေဝး ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး သို႕ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္း ၊ အစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး သံမွဴး ရွဲေကာ္ရွန္ ၊ သံ႐ံုး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ICBC ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ဟယ္ပိခ်င္း (Mr. He Biqing) ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ICBC ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ ဟယ္ပိခ်င္း (Mr. He Biqing) က အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားမွာ အစည္းအေဝး အား စက္ခလုပ္ႏိုပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး မစၥတာ ဟယ္ပိခ်င္း က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့ရာတြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အစည္းအေဝး က်င္းပရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္ကာလ တြင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ICBC ဘဏ္သည္ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး ဘဏ္တစ္ခု အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေငြေၾကး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲတြင္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဝန္ထမ္း ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ရွိၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေငြေၾကးက႑ အတြက္ ထူးခၽြန္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အဆက္မျပတ္ တိုးျမႇင့္လာေၾကာင္း ၊  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁.၃ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁.၄၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၊ ICBC ဘဏ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ပထမ ဦးဆံုး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသည့္ ဘဏ္တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ စြန္းစာမႈမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အားေပးကူညီ ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အား အထူးအသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားလာေရာက္ ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္း က အမွာစကား ေျပာၾကား ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟုန္လ်န္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ ဒီမိုကေရစီ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရေသာ္လည္း အနာဂတ္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ တည္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခုႏွစ္ ေမလပိုင္း တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ မွ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကို တက္ေရာက္ ခဲ့ကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အစုိးရ မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ က႑ အသီးသီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု ကို ပိုမို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစကာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

"ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး-ေရႊေရာင္ျမန္မာႏိုင္ငံ" ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ အစည္းအေဝး တြင္ စုေပါင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္း က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ မွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ ကံၾကမၼာ အက်ိဳးတူ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးကို အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ၏ အေရးပါသည့္ ပထဝီ အေနအထားတြင္ တည္ရွိၿပီး ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး တြင္လည္း တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ICBC ဘဏ္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အေရးပါသည့္ ေပါင္းကူးတံတား တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္လည္း မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ICBC မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္ ICBC ဘဏ္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြဲ က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆု မ်ားအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီး စုေပါင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးကာ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့သည္။တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ စက္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရး ဘဏ္ သည္ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသ ေပါင္း ၄၂ ခုတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား တည္ရွိသည့္ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၄၃ ခု မွ ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ေပါင္း ၁၅၁၉ ခုႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဘဏ္ဆံေရး ထူေထာင္ထားၿပီး ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။(Xinhua)