ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပ

ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း (ဖူက်န္႕ေက်ာင္း) တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၁၁၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႕ ညပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးဝင္း အတြင္း၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

အခမ္းအနား သို႕ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ေရးရာဌာန ဌာနမွဴး မစၥတာ ဝမ္းေရွာင္ခ်ဴ (Mr.Wang Xiaochu) ႏွင့္ သံ႐ံုး သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ ႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဖူက်န္႕ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚဇင္ခုိင္ (Ms.Su Xiuyu) ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းဝင္း (Ms.Zeng Yuanxiang) ၊ ဖူက်န္႕ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းသားေဟာင္း အသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းဝင္း အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ေရးရာဌာန ဌာနမွဴး မစၥတာ ဝမ္းေရွာင္ခ်ဴ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚဇင္ခုိင္ အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းသန္းဝင္း က ဖူက်န္႕ေက်ာင္း သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တို႕တြင္ ပထမ ဦးဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဖူက်န္႕ေက်ာင္း မွ တ႐ုတ္ စာေပ ကၽြမ္းက်င္ ဆရာမ မ်ား မ်ားစြာ ကို ေမြးထုတ္ေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ျပန္႕ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သံ႐ံုး ေကာင္စစ္ေရးရာဌာန ဌာနမွဴး မစၥတာ ဝမ္းေရွာင္ခ်ဴ က ဖူက်န္႕ေက်ာင္း အား လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္႕ပြားေရး အတြက္ လြန္စြာ အေရးပါ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁၀ ျပည့္သည့္ အခ်ိန္ထိ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား မွ ျပန္လည္ ဆံုစည္းကာ အမွတ္တရ ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ တ႐ုတ္ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန္႕ပြားေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္းေအာင္ ႏွင့္ ဖူက်န္႕ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚဇင္ခုိင္ တို႕မွ လည္း ဖူက်န္႕ေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၁၁၀ ျပည့္ အခမ္းအနား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား အသီးသီး ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ ဖူက်န္႕ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္ စာေပ ဆရာအတတ္သင္ ေက်ာင္း ကို ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ ပထမ ဦးဆံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး တ႐ုတ္စာသင္ေက်ာင္း ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)