ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနားအား ယေန ့ေမ ၁၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္က အသင္းအဖြဲ ့မ်ား အနက္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)သည္ ထူးျခားသည့္ အသင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ လူမႈေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အသင္းမွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ အတြက္ အၿမဲတေစ ႀကဳိးပမ္း အားထုတ္ ေပးသည့္ အတြက္ လြန္စြာ ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ၊ ေရွ ့ဆက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္း အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးလင္းႏုိင္ျမင့္က အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ သံရုံး ၊ သံမွဴးႀကီး ေဒၚႏြဲ ့ကလ်ာက ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ ေရး အသင္း(ဗဟုိ)၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနားအား ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ ေၾကာင္း ၊ သံရုံး အေနျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ ေရး အသင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေထာက္ခံ အားေပး မႈမ်ား ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ ့အနာဂတ္တြင္လည္း သံရုံး အေနျဖင့္ အသင္းႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ပုိ၍ ျမႇင့္တင္ရန္ အတူတကြ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ ျပည္သူ ့သမၼတ ႏုိင္ငံ သံရုံး ၊ သံမွဴးႀကီး ေဒၚႏြဲ ့ကလ်ာက အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းေအာင္က အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္က အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကား တင္ျပစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပြဲ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းေအာင္က ျမန္မာ ႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္ေနသည့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အျပင္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးသည့္ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား ၊ အသင္း၏ ထူေထာင္ခ်ိန္မွ စတင္၍ ယေန ့ျဖတ္သန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၊ ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)မွ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ၀ုိင္း၀န္း ကူညီ တည္ေဆာက္ ေပးၾကရန္ အသင္း(ဗဟုိ) ဥကၠ႒ ဦးစိန္၀င္းေအာင္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းမွ ေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ရပ္အား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေရွ ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကုိ ခုိင္မာစြာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရး တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရး ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ား တုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ တုိ ့ျဖစ္သည္။

ထုိ ့အတူ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းမ်ားအား တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္း သြားရန္ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း သြားရန္ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲ လာသည့္ ကမာၻ ့အေျခအေန / ျမန္မာ့ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ အညီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အနာဂတ္ တုိးတက္ ခုိင္မာစြာျဖင့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ရန္ ၊ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ ေစမည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ က်ေရာက္စဥ္ အျပန္အလွန္ ကူညီေရး ႏွင့္ လူငယ္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိ ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ အသင္း(ဗဟုိ) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္က အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားမႈမ်ား ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း ခြဲမ်ားမွ တင္ျပမႈမ်ား ၊ အသင္းေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္း ဖတ္ၾကား တင္ျပမႈမ်ား အျပင္ အသင္း ရန္ပုံေငြ တုိးပြားေရး အတြက္ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ အလွဴေငြ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ တုိ ့ရွိ ျပည္သူမ်ား အၾကား ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ ့အက်ဳိးျပဳ လူမႈ စီးပြား ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ ဖြဲ ့စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္း(ဗဟုိ) အျပင္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းခြဲ (မႏၱေလး) ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းခြဲ(လားရႈိး) ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းခြဲ (ေမာ္လၿမဳိင္) ၊ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းခြဲ(ေတာင္ႀကီး)မ်ား ထပ္မံ တုိးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္း ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)