တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရွိ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္ မ်ားအား အေရးေပၚ အသက္ကယ္သင္တန္း လာေရာက္ပို႕ခ်

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း မွ လာေရာက္ သင္တန္း ပို႕ခ်သည့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္သင္တန္း တြင္ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

 

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း က ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ တြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရွိ တ႐ုတ္ဘာသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအား အေရးေပၚ အသက္ကယ္ သင္တန္း လာေရာက္ ပို႕ခ် ခဲ့ၿပီး သင္တန္းမစတင္မီ တ႐ုတ္ဘာသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ အသင္း ဥကၠ႒ သစ္ လႊဲေျပာင္း ခန္႕အပ္ျခင္း အခမ္းအနား ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း သင္တန္းနည္းျပေခါင္းေဆာင္ က်န္းယြီဖူ (Zhang Yupu) က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သို႕ ေျပာၾကားရာတြင္ ယခု အႀကိမ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သို႕ ေရာက္ရွိစဥ္ အတြင္း အခ်ိန္ ၃ ရက္ ၾကာ ျဖင့္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႕ ကို သင္တန္း ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္း ပို႕ခ်ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေနျဖင့္ ခရီးသြားလာစဥ္ အတြင္း အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာ တြင္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သင္တန္း ပို႕ခ် ၿပီးေနာက္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ အသံုးျပဳမည့္ First Aid Kit မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ေရွ႕ဆက္၍လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ အလားတူ သင္တန္းမ်ား ကို ဆက္လက္လာေရာက္ ပို႕ခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း မွ လွဴဒါန္းသည့္ First Aid Kit မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း မွ သင္တန္း ပို႕ခ်မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ဘာသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ႏွင့္ အသင္း ဥကၠ႒ သစ္ လႊဲေျပာင္း ခန္႕အပ္ျခင္း အခမ္းအနား သို႕ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား အသင္း (MTGA) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ထြန္းလင္း ၊ တ႐ုတ္ဘာသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း(MCGS) ဥကၠ႒ ေဟာင္း ေဒၚဝင္းမာ ၊ တ႐ုတ္ဘာသာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ သစ္ ေဒၚဝင္းပပ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စင္တာ တာဝန္ခံ လ်ိဳေဝ (Liu Wei) ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း သင္တန္းနည္းျပေခါင္းေဆာင္ က်န္းယြီဖူ တို႕  တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ထူေထာင္ ခဲ့သည့္ အရပ္ဘက္ ပရဟိတ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ Blue Sky ကယ္ဆယ္ေရး အသင္း အေနျဖင့္ လတ္တေလာ ႏွစ္ပိုင္း အတြင္း  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၌ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ား ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တိုင္း အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)