တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေစရန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၌ ဖြင့္လွစ္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Li Jinzao က အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ ႏုိင္ေစေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာအား ယေန ့ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့၊ အလုံၿမဳိ ့နယ္ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Li Jinzao ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္ တုိ ့က အဖြင့္ အမွာစကားမ်ား အသီးသီး ေျပာၾကားၾကသည္။
တရုတ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Li Jinzao က တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံ အားေပးမႈ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က႑ အသီးသီးမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား  အတူတကြ ႀကဳိးစား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကုိ ယေန ့တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တည္ေထာင္ လုိက္ျခင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ဆက္ဆံေရး ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ရန္ အတြက္ ထင္ရွားသည့္ ရလဒ္ႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ရုံ သာမက ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အမွတ္ လကၡဏာ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စင္တာသည္ “ေကာင္းျမတ္ေသာ အရည္အေသြး ျဖစ္ေစျခင္း ၊ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးျခင္း ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမႇွင့္ေစျခင္း ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း” စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး က႑မွ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Li Jinzao က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္က အဖြင့္ အမွာ စကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ တရုတ္ ႏုိင္ငံ အေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဒုတိယ ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Li Jinzao က တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ One Belt One Road အဆုိျပဳခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွ တစ္ခုသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သိရွိ နားလည္ ယုံၾကည္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရးသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကား ျခားနား ကြာဟမႈကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ျဖစ္လာေစရန္ အတြက္ အစားထုိး၍ မရေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ရရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ သံမွဴး မစၥတာ ထ်န္ဆန္႔ထင္ က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ အမွတ္(၃၉)ဒုတိယထပ္ ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း ၊ အလုံၿမဳိ ့နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္း ၁၃၄၂ စတုရန္း မီတာ ရွိေၾကာင္း ၊ ျပခန္း ၊ Multimedia ခန္းမ ၊ သင္တန္းခန္းမ်ား ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္တုိ ့ပါရွိေနသျဖင့္ အဆုိအက ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၊ ျပပြဲ ၊ သင္တန္းမ်ား ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံမွ သုေတတီ ပညာရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ပြဲ ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ျပပြဲမ်ားကုိ စီစဥ္က်င္းပႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပမႈမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

မန္မာႏုိင္ငံ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ယခုကဲ့သို ့ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးတက္ရန္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိး ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ ့ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္ မတူေအာင္ ထူးျခားမႈ ရွိသည္ ဆုိျခင္းကို သက္ေသ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျပသမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယေန ့ဖြင့္လွစ္သည့္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား အျပန္အလွန္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားကုိ ပုိမုိ ခုိင္မာေစရန္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ က႑တြင္ ယထာဘူတ က်ေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တုိးျမႇင့္ေစရန္ ႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ ့စြာ ပုိမုိ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ကြန္ယက္ တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ေစရန္ ႏွင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိ ခုိင္ၿမဲၿပီး ဆက္လက္ ဖြံ႕ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဟုန္လ်န္က ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကုိ ဖြင့္လွစ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်င္း ဆက္ႏြယ္ ႏုိင္ေရး အတြက္ ေပါင္းကူး တံတားသစ္ အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ အျပင္ တရုတ္-ျမန္မာ ေအးအတူ ပူအမွ် ျဖစ္သည့္ အသုိက္အ၀န္း ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္လည္း တက္တက္ျကြၾကြ  အက်ဳိးျပဳေပးႏုိင္မည္ဟု အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သံရုံးသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရ၏ လမ္းညႊန္မႈ ႏွင့္ အားေပး ေထာက္ခံမႈေအာက္တြင္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ႏွင့္ အတူ စင္တာကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္၍ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ တည္ေထာင္ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမဳိ ့၌ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾကၿပီး တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ဆုိင္းဘုတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ႏွင့္ ယူနန္ ျပည္နယ္ တုိ ့မွ အတူတကြ စီစဥ္ထားသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားသုိ ့တက္ေရာက္လာသူမ်ားက စင္တာမွ ျပသလ်က္ ရွိသည့္ “တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာမ်ား-တရုတ္က ကမာၻႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသည့္ တံတား” ႏွင့္ “တရုတ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေၾကာင္း” ဓာတ္ပုံျပပြဲ ၊ လက္ဖက္ႏွပ္သည့္ အႏုပညာ ၊ ဂ်ဳံမုန္ ့ရုပ္လုံးသြင္း အႏုပညာ ၊ တရုတ္ စာေရးနည္း ႏွင့္ တရုတ္ ရုိးရာ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲသည့္ အႏုပညာတုိ ့ကုိ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈျကေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)