တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဝမ္က်ားယြီ(Wang Jiayu) မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနား ကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ႐ံုး ၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနား သို႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဒုဦးစီးမွဴး ဦးတင္ဝင္းေမာင္ ၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ ဦးစီးမွဴး ဦးစိုးေက်ာ္သူ ၊ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဝမ္က်ားယြီ(Wang Jiayu) ႏွင့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ထံသို႕ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ ေက်းရြာ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား စုေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ ဦးစီးမွဴး ၊ သဘာဝေဘး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္  ဦးစိုးေက်ာ္သူ က ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕ မွ စတင္၍ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းရြာ တြင္ ေရႀကီး နစ္ျမႇဳပ္မႈ စတင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ ေဒသ ရွိ ျပည္သူမ်ားအား ေရႏွင့္ ကင္းလြတ္ရာ ေဒသ သို႕ ေရြ႕ေျပာင္း ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ အခ်ိန္ထိ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ေက်းရြာ ၆ ရြာ မွာ ေရေဘး သို႕ က်ေရာက္ေနၿပီး လူဦးေရေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႕ ေရေဘး သင့္ ခဲ့ရေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း အေနျဖင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လာေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ အတြက္ မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ ယခု လာေရာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ပစၥည္းမ်ား မွာလည္း ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အသံုးဝင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ေက်းဇူး တင္ရွိေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သို႕ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း မွ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသတြင္း သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာ သို႕ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကၿပီး ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ထံသို႕ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ေပးအပ္ ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာ သို႕ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ ေပးအပ္စဥ္(ဆင္ဟြာ)

လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္း ေက်းရြာ တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ေဒၚေအးသူ က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သို႕ ေရေဘး အား ယခု အႀကိမ္တြင္ စတင္ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရေဘးေၾကာင့္ အိမ္မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသျဖင့္ မ်ားစြာ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရေၾကာင္း ၊ ေရေဘးေၾကာင့္ လယ္ယာစိုက္မ်ိဳးမႈ ႏွင့္ ေမြးျမဴမႈ မ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး က်န္းမာေရး အတြက္လည္း ဒုကၡ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ သို႕ေသာ္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕မ်ား မွ လာေရာက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ၾကသည့္ အတြက္ အဆင္ေျပေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခု ကဲ့သို႕ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ ေပးအပ္သည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း အတြက္ မ်ိဳးစပါး ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း သံုး ကိရိယာ မ်ားလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာသား မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္း ေပးအပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာသား မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္း ေပးအပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာသား မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္း ေပးအပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဝမ္က်ားယြီ(Wang Jiayu) မွ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ေျဖၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကၽြန္း သဲကုန္းေက်းရြာသား မ်ား စုေပါင္း ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဝမ္က်ားယြီ က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ေရေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း တြင္ ေရးေဘးကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ စုစည္းခဲ့ၿပီး အသင္း အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားမွလည္း တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုမ်ား အေပၚ လြန္စြာ ခ်စ္ခင္ၾကၿပီး ဆက္လက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု ကဲ့သို႕ သဘာဝ ေဘးဒုကၡေရာက္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု မ်ားထံသို႕ ကိုယ္တိုင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ ေပးအပ္သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႐ိုးရာေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ ဆက္ဆံေရး ပိုမို နက္႐ႈိင္းေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဖူက်န္႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း က ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား မၾကာခဏ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး သဘာဝေဘး မ်ား အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္း ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းျခင္း ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း စသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည့္ အသင္း တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု အႀကိမ္တြင္လည္း ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွိ ေရေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၅၅၀ အတြက္ က်ပ္ သိန္းတစ္ရာ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (Xinhua)