တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ က အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးသည့္ "၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္" လႈပ္ရွားမႈ စတင္က်င္းပ

"၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္" လႈပ္ရွားမႈ အခမ္းအနား ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ အမွတ္(၂) ေဆး႐ံု မွ ဆရာဝန္ မ်ား မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရွိ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ "၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္" လႈပ္ရွားမႈ ကို စက္တင္ဘာ လ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

"၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္" လႈပ္ရွားမႈ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မွ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ကုသေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ က်န္းယြမ္ဖိန္ (Mr.Zhang Yuanping) က ယခု အႀကိမ္ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အျပင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရွိ ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ဖလွယ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အနာဂတ္ တြင္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာမ်ား အျပင္ အျခား မ်က္စိ ေဝဒနာ ေရာဂါ ရွိသူမ်ားကိုလည္း ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြား ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မွ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ကုသေရး အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မစၥတာ က်န္းယြမ္ဖိန္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စုလွဟန္ က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မွ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ကုသေရး အဖြဲ႕ က သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး ထံသို႕ လွဴဒါန္းေငြ ေပးအပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး မွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေခမာသီရိလကၤာရ က ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ လူနာ မ်ားအား အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စုလွဟန္ က ယေန႕ ျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနား မွာ ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ တို႕မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ အတြင္းတိမ္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈေပါင္း ၆ ႀကိမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး လူနာေပါင္း ၈၅၀ ေက်ာ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ခြဲစိတ္ ကုသေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္၍လည္း က်န္းမာေရး က႑ ကူညီလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မွ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ေနာက္ တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ မွ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ကုသေရး အဖြဲ႕ က သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး ထံသို႕ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃,၀၀၀ ေပးအပ္လွဴဒါန္း ခဲ့ၿပီး သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး မွ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ေခမာသီရိလကၤာရ က ေက်းဇူးတင္ စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူမည့္ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္ မွ အသက္ ၆၄ ရွိ ဦးခ်ိဳ က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ေဝဒနာ ေၾကာင့္ စာၾကည့္ရာ တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာဘဲ ယခု ကဲ့သို႕ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ မွ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ လာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ အတြက္ လူနာရွင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ မိၿပီး မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ပရဟိတ လုပ္ငန္း မ်ား လာေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး အား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ဟု ခံယူေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ "၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္" လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ အား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ အစိုးရ ၊ ယူနန္ ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဌာန ၊ သီတဂူ ေရႊျပည္ဟိန္း စကၡဳဒါန ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ံုႀကီး ႏွင့္ ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႕ က ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ အမွတ္(၂) ေဆး႐ံု မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး သည့္ အစီအစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခု အႀကိမ္ အလင္းခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ကူမင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ ဝိသာခါ ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႕ မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အခမဲ့ မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျဖစ္ၿပီး အတြင္းတိမ္ လူနာ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦး အား စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ တြင္ ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)