ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ “ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” (၅) ႏွစ္ျပည့္ ဓာတ္ပံု ျပပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပ

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပး သည့္ “ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ ေန႕လယ္ပိုင္း အခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံုျပပြဲအား ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သံ႐ံုး ယဥ္ေက်းမႈ သံမွဴး ထ်န္ဆန္႕ထင္ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ႐ုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းႏိုင္ ၊ China New Rural Digital Film Screening Co.,ltd အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာ လီက်န္႕ကၽြင္း (Mr.Li Jianjun) ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ျပတိုက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚ နန္းေလာ၀္ငင္း ၊ ရန္ကုန္ ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္ ဌာနမွဴး ပါေမာကၡ ေဒၚခိုင္ဝါ ၊ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တာဝန္ခံ Ms.Shi Ying (ေဒၚယဥ္ယဥ္ေမ) ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရွိ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း(CECCM) ဒုတိယ ဥကၠ႒ မစၥတာ ေလာ့ကၽြင္း (Mr.Luo Jun) ႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ဦးသစၥာ တို႕ က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ တြင္ စုေပါင္း အမွတ္တရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား တြင္ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တာဝန္ခံ Ms.Shi Ying (ေဒၚယဥ္ယဥ္ေမ) က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး စၾကၤ ံ အား အတူတကြ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး (၅) ႏွစ္ျပည့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ က်င္းပ ျခင္း က လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံ မ်ား အၾကား ဖလွယ္မႈ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုျပပြဲမ်ား ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား ၊ ႐ုပ္ရွင္ျပပြဲမ်ား စသည့္ က႑ အသီးသီး ဖလွယ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံ အသီးသီး မွ ျပည္သူလူထု အၾကား ႏွလံုးသားခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကို ပိုမိုနီးကပ္ ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ၊ တန္ဖိုးထားမႈ ႏွင့္ နားလည္မႈ တို႕ကို တိုးပြားေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု ျပပြဲ မွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု အၾကား နားလည္မႈ ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အား ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစမည္ ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တာဝန္ခံ Ms.Shi Ying (ေဒၚယဥ္ယဥ္ေမ) က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

“ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးျခင္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျမင္ကြင္း(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ “ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး” တည္ေဆာက္ျခင္း (၅) ႏွစ္ျပည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ႏွလံုးခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲ အား တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တို႕မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန တ႐ုတ္ ဓာတ္ပံုလုပ္ငန္း မွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲတြင္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံမ်ား ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ ဓာတ္ပံု ကားခ်ပ္ေပါင္း ၆၄ ခ်ပ္ အား တ႐ုတ္ ၊ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာစကား သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဓာတ္ပံုျပပြဲ တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ အထင္ကရ ေနရာမ်ားႏွင့္ သဘာဝ အလွ မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပံုကားခ်ပ္ မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ မွ စတင္၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္ အထိ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ ၌ ျပည္သူလူထု တို႕အား အခမဲ့ ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)