“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ တရုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ အား တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ က်င္းပ

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ တြင္ ယူနန္တိုင္းရင္းသား ပန္းထိုးျခင္း အႏုပညာအား ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္(ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ဓာတ္ပံု ၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ ျပပြဲ ႏွင့္ ျပပြဲ သြားေရာက္သည့္ ျပည္သူလူထု မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ေသာ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ ကို ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ စတင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ျပပြဲ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ တို႕အား ျပည္သူလူထု တို႕မွ အခမဲ့ သြားေရာက္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပညာရွင္ တို႕၏ အႏုပညာ လက္ရာမ်ား အား ၾကည့္႐ႈခံစား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသား ႐ုိးရာ သစ္ရြက္မႈတ္ ဂီတ အား ရွင္းလင္း ျပသ ေပးေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ အား ပဲခူးၿမိဳ႕ မွ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့သည့္ ဦးစိုးဝင္း က ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ အား ေျဖၾကားခဲ့ရာတြင္ မိမိ အေနျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပပြဲမ်ားအား လြန္စြာ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အနီးကပ္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ ထားရွိျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ ဟု ယူဆေၾကာင္း ၊ ယခု ျပပြဲ မွ တစ္ဆင့္ ေႏြးေထြးသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ က ရွည္လ်ားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ျခင္း ရွိခဲ့ၿပီး ဖလွယ္မႈမ်ား မွ တစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ဆက္ဆံေရး က တစ္ေန႕တစ္ျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ၊ ေရွ႕ဆက္၍လည္း အလာတူ ျပပြဲမ်ိဳး ဆက္လက္ လာေရာက္ ျပသ သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ တြင္ တိုင္းလူမ်ိဳး စကၠဴညႇပ္႐ိုးရာ အႏုပညာ အား ရွင္းလင္း တင္ျပ ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အင္းေလး ေဒသ ႐ုိးရာ ၾကာခ်ည္မွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ အား ေဆာင္ရြက္ျပသ ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ အား တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စင္တာ တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ အား ပဲခူးၿမိဳ႕ မွ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့သည့္ ဦးစိုးဝင္း က ဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ ကို သကၤန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္ မွ လာေရာက္ ပါဝင္ ခဲ့သည့္  မခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ က ယခုကဲ့သို႕ေသာ ပြဲမ်ိဳး အား လာေရာက္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္း ျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ယဥ္ေက်းမႈ အား ပိုမို သိရွိနားလည္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယခု က်င္းပ သည့္ ပြဲ က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထု အၾကား နားလည္မႈ ကို တိုးတက္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပြဲ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ယခု ပြဲ မွ တစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ က တူညီမႈ မ်ားစြာ တည္ရွိေၾကာင္း ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၊ ယေန႕ တြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း ေသာ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိ အတြက္ ဗဟုသုတ တိုးပြား ေစခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယခုကဲ့သို႕ ပြဲမ်ိဳးအား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တို႕အား ေက်းဇူး တင္လိုေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန သို႕ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ ကို သကၤန္းကြ်န္း ၿမိဳ႕နယ္ မွ လာေရာက္ ပါဝင္ ခဲ့သည့္  မခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ က ဆင္ဟြာသတင္းဌာန ၏ ေမးျမန္းမႈ အား ေျဖၾကားေနစဥ္(ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

“တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္သတၱပတ္ ျမင္ကြင္း (ဆင္ဟြာ)

ယေန႕ စတင္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ “တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး နက္႐ႈိင္းမႈ” ျပပြဲ ႏွင့္ တ႐ုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ တို႕ အား တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အစိုးရ ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ သာသနာေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန တို႕ မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရက္ သတၱပတ္ အား ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ မွ ၁၉ ရက္ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲ တြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလရွိ ေအာင္ျမင္ထင္ရွား ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အႏုပညာရွင္ ၄၀ ေက်ာ္ ၏ ဓာတ္ပံု ၊ လက္ေရးလက္သား ႏွင့္ ပန္းခ်ီလက္ရာ မ်ားကို ျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပပြဲအား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား အေနျဖင့္ ယူနန္တိုင္းရင္းသား ပန္းထိုးျခင္း အႏုပညာ ၊ တိုင္းလူမ်ိဳး စကၠဴညႇပ္႐ိုးရာ အႏုပညာ ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ၏ ႐ိုးရာ တူရိယာ ျဖင့္ လွပသိမ္ေမြ႕သည့္ ဂီတ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာ ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အင္းေလး ေဒသ ၏ ၾကာခ်ည္မွ်င္ရက္လုပ္ မႈ အႏုပညာ စသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လက္မႈ အတတ္ပညာ တို႕ကို ပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ရွင္းလင္းျပသသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)