လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အင္စတီက်ဳ(ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေက်ာင္းခြဲ) ဖြင့္လွစ္ေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အင္စတီက်ဳ(ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေက်ာင္းခြဲ) ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ေၾကးနီကုမၸဏီအၾကား မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Social

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အင္စတီက်ဳ(ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေက်ာင္းခြဲ) ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္ႏွင့္၀မ္ေပါင္ေၾကးနီကုမၸဏီအၾကား မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔(ဧၿပီ ၂၃ ရက္)နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ႏိုင္ငံသံရုံးမွ သံမွဴးႀကီး လီေရွာင္ယန္ (Li Xiaoyan) ၊ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ က်န္းယြီဖုန္(Zhang Yupeng)၊ ယူနန္တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္ ပါတီေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်န္လုယန္(Chen Luyan)တုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အမွာစကားအသီးသီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သံ႐ုံး၏ သံမွဴးႀကီး လီေရွာင္ယန္(Li Xiaoyan)က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သံ႐ုံး၏ သံမွဴးႀကီး လီေရွာင္ယန္ (Li Xiaoyan) က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆ ႏုိင္ငံကုိ ဆက္သြယ္ထားရာ တစ္ေျမတည္းေနတစ္ေရတည္း ေသာက္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ ကံၾကမၼာခ်င္းဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပထမဆုံးအဆုိျပဳခ်က္မွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ တ႐ုတ္-အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္၏ အဆုိပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္စနစ္အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ၾကိဳဆုိခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လက တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟုိင္နန္၌ က်င္းပေသာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံမ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္  တရား၀င္ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းမူေဘာင္စနစ္တည္ေထာင္ၿပီးသည့္ ၃ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္းတြင္ “တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ၊ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ရုိင္းပင္းကူညီမႈ၊မိသားစုသဖြယ္ရင္းႏွီမႈ” ဟူေသာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ က်န္းယြီဖုန္(Zhang Yupeng)က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

ယူနန္တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္ ပါတီေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်န္လုယန္(Chen Luyan)က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအရွိန္ကုိ ျမင့္တင္ရန္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ပညာေရး ႏွင့္စြမ္းရည္ကုိ အဓိကအားထားရမည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လူစြမ္းအားအရင္းျမစ္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑မ်ားကုိ တုိးျမွင့္အားထားလုပ္ေဆာင္သြားကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္လုိအပ္ေနသည့္ စြမ္းရည္ျပည့္၀လူေတာ္မ်ားအား ပ်ိဳးေထာင္ေပးလုိသည္ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အကူးအေျပာင္း ကာလျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းအသီးသီးနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ စြမ္းရည္ျပည့္၀လူေတာ္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တုိးပြားလ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ပညာေရးက႑၊ စြမ္းရည္ျပည့္၀လူေတာ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ေရးက႑ကုိ အထူးအေလးထားလ်က္ရွိရာ ယခု ဖြင့္လွစ္မည့္  ယူနန္တုိင္းရင္းသား တကၠသုိလ္ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အင္စတီက်ဳ(ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေက်ာင္းခြဲ)က အက်ိဳးျပဳေပး ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း သံမွဴးႀကီး လီေရွာင္ယန္(Li Xiaoyan)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အခမ္းအနား စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အခမ္းအနား က်င္းပသည့္ ျမင္ကြင္းအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

ဆက္လက္၍ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ က်န္းယြီဖုန္(Zhang Yupeng)က အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းေက်ာင္း သည္ ေဒသျပည္သူမ်ား ေရရွည္အလုပ္အကုိင္အဆင္ေျပေစရန္ စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ နည္းပညာ၊ အတတ္ပညာ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ရာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း လူမႈအက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ တစ္တပ္တစ္အား ပံ့ပုိးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယူနန္ တုိင္းရင္းသား တကၠသုိလ္ ပါတီေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်န္လုယန္(Chen Luyan)ကလည္း သင္တန္းေက်ာင္းကုိ အဆင့္သုံးဆင့္ခြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္  Myanmar Wangbao Minning Cooper Ltd ႏွင့္ Myanmar Yan Tse Cooper Ltd၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေက်းရြာသူရြာသားမ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စြမ္းရည္ဆုိင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ဒုတိယအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်ရာတြင္လည္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာေရးတက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ေခၚဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ဘြဲ႔ပညာေရး ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမြမ္းမံသင္တန္း၊ ဘာသာစကားမြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး စသည့္ က႑ေလးခုပါ၀င္သည့္ ဘက္စုံသင္ၾကားေရးအင္စတီက်ဳအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေနာက္ ယူနန္တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္  ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သြန္႔ေကာင္း(Duan Gang)ႏွင့္ Myanmar Wangbao Minning Cooper Ltd၏ ပါတီေကာ္မတီ  ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး  တုန္စစ္ယုံ(Dong Shiyong)တုိ႔မွ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ႏုိင္ငံတကာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အင္စတီက်ဳ (ျမန္မာ ၀မ္ေပါင္ ေက်ာင္းခြဲ)ဖြင့္လွစ္ရန္ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ Myanmar Wangbao Minning Cooper Ltd၊ Myanmar Yan Tse Cooper Ltd၊ ယူနန္တုိင္းရင္းသားတကၠသုိလ္ႏွင့္တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈစင္တာတုိ႔မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)