တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ပါတီစနစ္သည္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအတြက္ မဟာေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ရွီေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ အားပူးတြဲစကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ၌ မတ္လ ၄ရက္ ကေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) CPPCC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPC) မွ ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီစံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ စနစ္သည္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအတြက္ မဟာေထာက္ပ့ံေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၄ရက္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ CPC ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ရီွက ယင္းစနစ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပါတီစနစ္သစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမဟုတ္ေသာ ပါတီ ၂ခုမွ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲစကားဝုိင္းေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုသုိ႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)