တရုတ္ႏုိင္ငံ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဝမ္းယန္အား ေရြးခ်ယ္

တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈညီလာခံ (CPPCC) အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဝမ္းယန္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) CPPCC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ ျပည္သူ႕ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈညီလာခံ (CPPCC) အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဝမ္းယန္ (Wang Yang) အား မတ္လ ၁၄ ရက္ ေန႔လည္ပိုင္းက ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝမ္းသည္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ CPPCC အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး၌ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ (Xinhua)