တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ရိက ေဒသတြင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိအား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက ေဒသတြင္း ပဋိပကၡ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၊ တရားမွ်တေသာ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန ့မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ (NPC) အမ်ိဳးသားျပည္သူ ့ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)