တရုတ္ႏုိင္ငံက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ဥပေဒအား ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ တိုးျမႇင့္ျပ႒ာန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ

တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ျခံေျမ အေရာင္းျပခန္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ဥပေဒအား ခ်င့္ခ်ိန္ကာ တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္က ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္အား တည္ၿငိမ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိေစရန္ ပိုင္းျခား ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္သလို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား က႑ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ (Xinhua)