တရုတ္ႏုိ္င္ငံက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ ၈.၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မည္

တရုတ္ႏုိင္ငံ ထ်န္းအန္းမင္ရင္ျပင္၌ အေလးျပဳေနသည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား ယခင္ႏွစ္က ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၈.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္သို႔ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းလိုက္သည့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္သည္ ယြမ္ ၁.၁၁ ထရီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလီယံ) ရွိမည္ ျဖစ္ေကာင္း မတ္လ ၅ ရက္နံနက္ပိုင္းက ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမတိုင္မီ မီဒီယာမ်ား ရရွိခဲ့သည့္  အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ပါက ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္သည္ အျခားႏုိင္ငံႀကီးမ်ားထက္ ပမာဏနည္းပါးေၾကာင္း ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္ ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ က်န္းရဲေဆြ႕က မတ္လ ၄ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္သည္လည္း အျခားႏုိင္ငံႀကီးမ်ားထက္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း က်န္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ တိုးလိုက္မႈရဲ႕ အဓိက အမ်ားစုက အတိတ္ကာလက စစ္ဘက္ အသံုးစရိတ္ နိမ့္က်မႈကို အစားထိုးျဖည့္တင္းရန္ျဖစ္ၿပီး စစ္ဘက္ ကိရိယာမ်ားအဆင့္ျမႇင့္မႈ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရး တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အေျခခံ တပ္သားမ်ား၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး စတဲ့ေနရာေတြမွာ အဓိက အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)