တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အားစုိက္ၾကရန္ ေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္အား ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ အမွာစကားေျပာၾကားေနသည္ကုိ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က က်င္းပဆဲ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။(Xinhua)