ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မွသာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး ကို ဆုတ္ကိုင္ ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ အား မတ္လ ၈ ရက္ေန႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က မတ္လ ၈ ရက္ေန႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာ မ်ား၏ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မွသာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး ကို ဆုတ္ကိုင္ ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဝမ္ရိ က ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ အသီးသီး အေနျဖင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ကို အဓိက ထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မႈ သတၱိမ်ား ထုတ္သံုးကာ ျပတ္သားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ လိုအပ္ေသာ ၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ မွ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရး ျဖင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအးခဲေနသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ကို ျပန္လည္ ေႏြးေထြး လာေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ ပြဲေတာ္ က်င္းပေနခ်ိန္ ကာလ အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ မ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေတာ့ ဘဲ အေမရိကန္ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ တို႕မွလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား ကို ဦးတည္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထို႕ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ အၾကံျပဳခဲ့သည့္ ႏွစ္ဘက္ရပ္ဆိုင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈ သည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ အေျခခံေကာင္း ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ဝမ္ရိ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ဝမ္ရိ က တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ေတာင္-ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံ တို႕မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈ မ်ားကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံေၾကာင္း ၊ ေရွ႕ဆက္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ အသီးသီး အေနျဖင့္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္း သို႕ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား အေရး ကို ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္း သို႕ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴကလီးယား ကင္းစင္ေရး အား တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ ၏ လံုျခံဳေရး အေပၚ ဂ႐ုစိုက္မႈ ကိုလည္း တခ်ိန္တည္း ေျဖရွင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ယင္းမွာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ ကာလတေလွ်ာက္ ရပ္တည္မႈ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ၏ ရည္မွန္းခ်က္ လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(Xinhua)