တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာၾကား

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ အား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု ၌ မတ္ ၈ရက္ကေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ (ASEAN) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး အနာဂတ္မွ်ေဝေသာနီးကပ္သည့္ အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၈ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ တြင္ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္အတိုင္း အာဆီယံ (ASEAN) ႏွင့္ ျမင့္မားစြာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး အၿပီး မတ္လ ၈ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)