တရုတ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔အား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမည္

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန တို႔အား ေပါင္းစပ္၍ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ အစီအစဥ္အရ သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အား ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ ဝမ္းယန္ က လက္ရွိက်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ၏ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ၌ အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လႈပ္ရွားမႈသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ႏိုင္ငံ၏ အရွိန္အဝါ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းတို႕ကို တုိးျမွင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)