ျပည္ပ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မႈ အသစ္မ်ားရွိရမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲက ဆုိ

မဟာျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ၀မ္ေရွာင္ေထာင္းအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

ေပက်င္း၊ မတ္ ၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ေခတ္သစ္ ျပည္ပကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ၀မ္ေရွာင္ေထာင္းက မတ္လ ၃ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ ့ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံ (CPPCC) ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအၿပီး မဟာျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ သံတမန္ဆက္ဆံေရး၊ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ေရးမ်ားတြင္ အက်ိဳးထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္ေရွာင္ေထာင္းက ဆုိသည္။ “ကုလသမဂၢ၏ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တုိ႔၏ကံၾကမၼာတူအက်ိဳးအသုိက္အ၀န္းတည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီး ၊ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္အတူ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီကုိ တရား၀င္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။  တစ္ႏွစ္တာၾကာကာလအတြင္း  ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီသည္ စီမံေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ က႑အသီးသီးတြင္ အစပ်ိဳးေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း  ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ၀မ္ေရွာင္ေထာင္းက ဆုိသည္။ 

 (Xinhua)