တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ အတည္ျပဳ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႕ခန္းမႀကီးတြင္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး၏ စတုတၳေျမာက္အစည္းအေဝးအား မတ္လ ၁၄ ရက္က က်င္းပေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) NPC

 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအား မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပိတ္ပြဲ၌ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအား ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ထိုဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈ၊ ျမႇင့္တင္မႈ၊ ကာကြယ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပါင္းစည္းထားျခင္းႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ သစ္လြင္ၿပီး အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည္။ (Xinhua)