19
Sat, Jan
679 New Articles

ေပက်င္း၊ မတ္ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ်ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးပမာဏအေပၚ ႀကီးမားစြာမွီခိုရမႈကိုေလွ်ာ့ခ်သြား   ႏိုင္ဖြယ္ရွိ္ေၾကာင္း  တရုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Zhou Xiaochuan က ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး တြင္ ျပဳလုပ္ေသာသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌     မတ္လ ၉ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္၊ စီးပြားေရးတိုးတက္လာမႈအား ထိန္းသိမ္းရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) အစည္းအေဝးတြင္ မတ္ ၆ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမၾကီးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံက အၾကဳံျပဳထားသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အဆုိျပဳ ခ်က္ျဖစ္ရာ တူညီေသာကုန္သြယ္မႈ၊ တူညီေသာတည္ေဆာက္မႈ၊ တူညီေသာမွ်ေ၀ခံစားမႈမွာ ေခတ္သစ္ ပုိးလမ္းမၾကီးအား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လုိက္နာရမည့္ အဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေသာမူေဘာင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းမွာ ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမၾကီးအား အတူလက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွ်တမႈရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိျခင္း ၊ အမ်ားအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိျခင္းကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ၀မ္ရိက မတ္လ ၈ ရက္ ေပက်င္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၌္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ တြင္ တ႐ုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အစည္းအေဝးတြင္  တ႐ုတ္-အာဖရိက အတူတကြ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြာမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ေပး ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၈ ရက္ေန႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေပက်င္း ၊ မတ္လ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က မတ္လ ၈ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တ႐ုတ္-႐ုရွား ႏွစ္ႏုိင္ငံ နက္႐ႈိင္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သည္ အကန္႕အသတ္ မရွိဘဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေန တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ကမၻာ့အၾကီးဆုံးဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ၏ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက  ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးကုိ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္အျပင္ တစ္ကမၻာလုံး၏အက်ိဳးကုိလည္း ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္ေၾကာင္း ၊ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးဟာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဟုဆုိလွ်င္ ၄င္းယွဥ္ျပိဳင္မႈမွာလည္း ေကာင္းမြန္သည့္အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ျမင္ေနေတြ႔ေနရွိေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလွ်င္ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ အၾကား ယွဥ္ျပဳိင္မႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပိဳင္ဘက္အေနျဖင့္သေဘာမထားဘဲ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သေဘာထားရန္ ပုိ၍လုိအပ္ေၾကာင္း  တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး၀မ္ရိက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေပက်င္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ (ASEAN) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို အဆင့္ျမွင့္တင္ၿပီး အနာဂတ္မွ်ေဝေသာနီးကပ္သည့္ အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၈ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၌ က်င္းပမည့္ အဓိကက်ေသာ ပြဲအခမ္းအနား ၄ခုကို အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး အၿပီး မတ္လ ၈ရက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု၌ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ က မတ္လ ၈ ရက္ေန႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ NPC ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာ မ်ား၏ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ အေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈ ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ မွသာ ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရး ကို ဆုတ္ကိုင္ ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ေဒသ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ခုိင္မာစြာ ႏွင့္ နက္ရႈိင္းစြာ ကတိျပဳေၾကာင္း ယေန ့မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။