19
Sat, Jan
679 New Articles

ေပက်င္း ၊ မတ္ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက ေဒသတြင္း ပဋိပကၡ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ၊ တရားမွ်တေသာ ႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန ့မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ (NPC) အမ်ိဳးသားျပည္သူ ့ကြန္ဂရက္ ပထမအၾကိမ္အစည္းအေဝး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua) 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၆ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတရွီက်င့္ဖိန္က က်င္းပဆဲ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး ဖြံ ့ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။(Xinhua) 

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲ၌ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ တင္ျပရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမူဝါဒကို ခိုင္ျမဲစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုတို႕၏ လူေနမႈဘဝအာမခံခ်က္ရရွိေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ျပည္သူလူထု၏ လက္ခံရရွိမႈအေပၚ ေက်နပ္ အားရမႈ အတိုင္းအတာသည္လည္း အဆက္အျပတ္ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ အိမ္ရာရွားပါးမႈအား ျဖည့္တင္းရန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး သံုးႏွစ္စီမံကိန္းသစ္အား  ေၾကညာလိုက္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာ ၅.၈ သန္း စတင္ ေဆာက္လုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ ေဈးကြက္ ပိုမိုပြင့္လင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ သြင္းကုန္က႑အား တက္ၾကြစြာ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္က ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစိုးရ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္အား ယခင္ႏွစ္က ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၈.၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ ကြန္ဂရက္သို႔ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းလိုက္သည့္ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္ က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်တ္တီးေျမမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ျပည္သူ ၂.၈သန္းအပါအဝင္ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၁၀သန္းေက်ာ္အား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု မတ္ ၅ရက္တြင္ေျပာခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အေထြေထြစက္မႈက႑ အား ၿပီးျပည့္စံုစြာ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခြင့္အား တုိးျမွင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ လမ္းဖြင့္ေပးထားေၾကာင္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က မတ္ ၅ ရက္တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံက အိမ္ျခံေျမ အခြန္ဥပေဒအား ခ်င့္ခ်ိန္ကာ တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၅ ရက္က ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းသည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲအား ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမႀကီး၌ မတ္ ၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။