21
Fri, Jun
578 New Articles

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ပိုမိုတိုးျမွင့္ေစရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္ကတိျပဳ

ေပက်င္း၊ မတ္ ၂ဝ ရက္(ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီခဲ့ခ်န္က တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑ တြင္ ပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတက္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားကိုျပ႒ာန္းကာ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ E platform တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ တုိးျမွင့္ေစမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍မီဒီယာမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)