အီရန္ ႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ပြားေအာင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ အစၥေရး တို႕ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အီရန္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကား

အီရန္ ႏိုင္ငံ အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ Ali Khamenei အား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

တီဟီရန္ ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အီရန္ ႏိုင္ငံ အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ Ali Khamenei က ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႕၌ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ လတ္တေလာ ကာလ အီရန္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အစၥေရး ႏိုင္ငံ တို႕က ေနာက္ကြယ္တြင္ ႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အီရန္ႏိုင္ငံ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား က Ali Khamenei ၏ ေျပာဆိုခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ သတင္းတြင္ ၾကံစည္မႈ သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ က စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းတို႕အေနျဖင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ ခဲ့ၿပီး အီရန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးမ်ား မွ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္း သို႕ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ကာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ မ်ားက ပင္လယ္ေကြ႕ ေဒသ အတြင္း ရွိ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ ခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ Ali Khamenei က အီရန္ ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထု တို႕၏ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္မႈ အား လြန္စြာ ခ်ီးမြမ္းေၾကာင္း ၊ ရန္သူ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကို သိရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း ၊ ယခု ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲ သည္ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ရန္သူအင္အားစု ၊ အီရန္ ႏွင့္ အီရန္ ဆန္႕က်င္ေရး အင္အားစု ႏွင့္ အစၥလာမ္ ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဆန္႕က်င္သူ မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တြင္ အီရန္ ႏိုင္ငံ ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြား လာခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူ မ်ားက လူေနမႈ အေျခအေန ကို အေၾကာင္းျပ၍ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အီရန္ ႏိုင္ငံ ေဒသ အမ်ားအျပား ရွိ ျပည္သူမ်ား က အစိုးရ ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ ကို ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း တန္ျပန္ ဆႏၵျပမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။(Xinhua)