တူနီးရွား ႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပား တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ လူေပါင္း အနည္းဆံုး ၆၀၀ ဦး ကို ဖမ္းဆီး ထိန္းခ်ဳပ္

Africa & Middle East

တူနီးရွား ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တူနီးရွား ႏိုင္ငံ ေနရာ အႏွံအျပား တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ အထိ ဆႏၵျပမႈမ်ား  ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ မတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူ တစ္ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္း ၆၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ကာ ရဲကား ၅၀ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး ခံရၿပီး လူေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ကို ဖမ္းဆီး ခဲ့ေၾကာင္း တူနီးရွား ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

တူနီးရွား ႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ က ဖမ္းဆီး ခံရသူ အမ်ားစု မွာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ၊ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ လုယက္ျခင္း ၊ ခိုးယူျခင္း ႏွင့္ မီး႐ႈိ႕ျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကကာ ဆႏၵျပမႈ ၏ ကနဦး ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာလာကာ အမ်ားျပည္သူ လံုျခံဳေရး ကို မ်ားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ယခု အႀကိမ္ တူနီးရွား ႏိုင္ငံ တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ ဆႏၵျပမႈ သည္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ က ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စတင္ ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံ အတြင္း ျပည္နယ္ ၁၀ ခုေက်ာ္ သို႕လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားသည္ ။ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႕ ညပိုင္း အခ်ိန္တြင္ အခ်ိဳ႕ ေဒသရွိ ဆႏၵျပမႈ မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ မ်ား စတင္ျဖစ္ပြား လာခဲ့ကာ ဆႏၵျပသူ မ်ားက လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခဲမ်ား ၊ မီးေလာင္ေစႏိုင္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္း မ်ားက မ်က္ရည္ယို ဗံုးမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ခုခံရာ ဆႏၵျပသူ တစ္ဦး က အသက္ရႈၾကပ္၍ ေသဆံုး ခဲ့ရသည္။

 

တူနီးရွား ႏိုင္ငံ တြင္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း မွာ တူနီးရွား ႏိုင္ငံ တြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ား ကာလရွည္ၾကာစြာ ျမင့္တက္ေနၿပီး ျပန္မက်ေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး ဥပေဒ က ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ကို ပိုမို ျမင့္တက္လာေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တူနီးရွား ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Youssef Chahed က ျပည္သူလူထု တို႕၏ လိုအင္ဆႏၵကို နားလည္ေပး ႏိုင္ေသာ္လည္း အစိုးရ အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို လံုးဝ လက္ခံမည္ မဟုတ္ကာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။(Xinhua)