တရုတ္ႏုိင္ငံက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ပစၥည္းမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ဒမက္စကက္စ္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

 တရုတ္ႏုိင္ငံက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအား ကူညီေထာက္ပံ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၀ ရက္က ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ကမ္းေျခၿမိဳ႕ Latakia တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရုံးမွ သံမွဴး မစၥတာ မာရႊိလ်န္႔က ယခု ကူညီေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းမ်ားမွာ ဆီးရီးယားျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘ၀ ၊ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ကူညီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀ါ ထရန္စေဖာ္မာ၊ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးစသည္တုိ႔ ပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏အတြင္းေရးမွဴး Nidal Qarmoushi က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ရာ ဆီးရီးယားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးရီးယားအေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ ဆီးရီးယားအား လူသား ခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္၄င္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အုိးမဲ့အိမ္မဲ႔ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္  တရုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ (ICRC)စသည့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့သည္။ (Xinhua)