အာဖဂန္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စတင္မဲေပး

အာဖဂန္ႏိုင္ငံတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ကဘူးလ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ၉ သန္းခန္႔က ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ မဲ႐ံုမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ မဲေပးေနၾကၿပီျဖစ္ရာ လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္စြာခ်ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ကဘူးလ္ၿမိဳ႕တြင္ မဲေပးခဲ့သည့္ အာဖဂန္ သမၼတ မိုဟာမတ္ အာရွပ္ဖ္ (Mohammad Ashraf) က ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲအား ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္ ၃၄ ခုအနက္ ျပည္နယ္ ၃၂ ခုတြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။ Kandahar ႏွင့္ Ghazni ျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္မူ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵမဲေပးျခင္းကို ေဒစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ညေန ၄း၀၀ နာရီတြင္ မဲ႐ံုမ်ား ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။လာမည့္ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ Wolesi Jirga ၂၄၉ ေနရာအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂,၅၀၀ က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ (Xinhua)