ဆီးရီးယား ကႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးဇံုတည္ေဆာက္မႈကိုလက္မခံဟု ေျပာၾကား

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာ ၾကသည့့္ မိသားစုတစ္စုအားေတြ႕ရစဥ္။(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ဒမတ္စကပ္(စ္)၊ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေတရစ္အာဒိုဂန္(Recep Tayyip Erdogan) ကဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးဇံုတစ္ခုဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းအေပၚ ဆီးရီးယား  ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ တြင္ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ SANA သတင္းဌာနကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အာဒိုဂန္ ၏မွတ္ခ်က္ စကားမ်ားႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက တူရကီအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ေရးႏွင့္ ရန္စၿခိမ္းေျခာက္ေရး လမ္းစဥ္အတိုင္းျပဳမူေနေၾကာင္း၊အာဒိုဂန္၏လုပ္ရပ္မ်ားက ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းျဖင့္လည္းေျပာခဲ့သည္။

တူရကီသမၼတ ရီဆက္ေတရစ္အာဒိုဂန္ ကဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ (Donald Trump) ႏွင့္ဖုန္းေျပာခဲ့ရာတြင္ သေဘာတူခဲ့မႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးဇံုတစ္ခုတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ေျပာခဲ့သည္။ ၎က အေမရိကန္သမၼတႏွင့္ဖုန္းေျပာခဲ့ရမႈမွာအျပဳသေဘာေဆာင္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဘက္စလံုးကဆီးရီး ယား နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္္ ၃၂ ကီလိုမီတာရွည္ လံုၿခံဳေရးဇံုတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူၾက ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုေစာ္ ကားသည့္မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ိဳးမဆိုဆီးရီးယားႏိုင္ငံပိုင္နက္အားၿခိမ္းေျခာက္ရန္စျခင္းႏွင့္တိုက္ရိုက္က်ဴး ေက်ာ္ျခင္းအျဖစ္မွတ္ယူမည္ဟု အေလးအနက္ေဖၚျပခဲ့သည္။ထို႔ျပင္ဆီးရီးယားအစိုးရအေနျဖင့္ပိုင္နက္ နယ္ေျမတစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိေစေရးကာကြယ္သြားရန္ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္တူရကီက သိမ္းပိုက္ က်ဴးေက်ာ္မႈအား ခုခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေၾကညာခ်က္တြင္ေျပာခဲ့သည္။(Xinhua)