ဇင္ဘာေဘြ ႏိုင္ငံ တြင္ ခန္႕မွန္းခ်က္ အရ ယခုႏွစ္ အတြင္း လူေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပြားမည္

စပါး မ်ား ရိတ္သိမ္း ၿပီးေနာက္ စုပံုထားသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ဟာရာရီ ၊ မတ္ ၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ အစိုးရ အရာရွိ တစ္ဦး က မိုးေခါင္ေရရွားမႈ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ႏႈန္း က်ဆင္းမႈ တို႕ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ ၌ လူေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပြား ဖြယ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ႏုိင္ငံ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ ၇ ရက္ ၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

စာရင္းျပဳစုခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ တြင္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသ မ်ားတြင္ လူေပါင္း ၄.၅ သန္း ခန္႕ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပြား မည္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ ေဒသမ်ား တြင္ လူေပါင္း ၃ သန္း ခန္႕ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ကာ ယင္းမွာလည္း လတ္တေလာႏွစ္ပိုင္း အတြင္း လူအမ်ားဆံုး စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္ ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ယခုႏွစ္တြင္ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံ ၌ လူေပါင္း ၅.၃ သန္း ခန္႕ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ ျဖစ္ပြား မည္ ဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၂.၂ သန္း အေပၚ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။(Xinhua)