ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံ၌ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကုိင္ေပါင္း ၂၇,၀၀၀ အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ဖန္တီးေပးႏုိင္

ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုအား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

လူဆာကာ ၊ မတ္ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs)က အလုပ္အကုိင္ ေပါင္း ၂၇,၀၀၀ အား ဖန္တီး ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံအစုိးရထံမွ မတ္လ ၈ ရက္က သိရသည္။

အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs)က အလုပ္အကုိင္ အေရအတြက္မ်ားစြာ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးအား အခုိင္အမာ အကူအညီေပးေနသည္ကုိ ေတြ ့ျမင္ရေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၊ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ခရစၥတုိဖာ ယာလူမာ (Christopher Yaluma)က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္  အစုိးရ၏ စက္မႈ လုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမွ တန္ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ပါ၀င္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ခရစၥတုိဖာ ယာလူမာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ဇမ္ဘီယာ ႏုိင္ငံ၌ စုိက္ပ်ဳိးေရး က႑မွ ျပည္ပပုိ ့ကုန္မ်ားအား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာ စက္မႈ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေစရန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေကာင္းျမင္ ခံစားရေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)