ထရီပိုလီၿမိဳ႕ တိုက္ပဲြမ်ား၌ ေသဆံုးသူဦးေရ ၁၄၇ ဦးအထိရွိ

ထရီပိုလီၿမိဳ႕အတြင္း ကင္းလွည့္ေနၾကေသာလစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

မကၠဆီကိုစီတီး၊ ဧၿပီ ၁၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ထရီပိုလီ အတြင္းႏွင့္အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကုလသမဂၢ ေထာက္ခံသည့္လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းအေျခစိုက္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအၾကားတိုက္ပဲြမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၁၄၇ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၆၁၄ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ က ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ကထရီပိုလီၿမိဳ႕တိုက္ပဲြမ်ား၌ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၁၄၇ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ၆၁၄ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပင္းထန္စြာတံုလႈပ္ေျခာက္ျခားမႈကိုအဆက္မျပတ္ခံစားေနၾကရသည့္ လူနာမ်ားအား ကုသေပးရန္ ေဆးရံုမ်ားသို႔ခဲြစိတ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားေစလႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ား၌ ခါလီဖာ ဟတ္ဖ္တာ(Khalifa Haftar) ေခါင္းေဆာင္ေသာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းႀကီးစိုးသည့္တပ္ဖဲြ႕  မ်ားက ကုလသမဂၢေထာက္ခံသည့္လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ား အေျခစိုက္ရာ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ကိုဧၿပီလဆန္း မွစ၍တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

လစ္ဗ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းျဖစ္သူ မူအမ္မာ ကဒတ္ဖီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ႏိုင္ငံ ၏ ဒီမိုကေရစ ီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မလံုၿခဳံမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မတည္မၿငိမ္ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈမ်ား ျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။(Xinhua)