အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားက အီရတ္စစ္စခန္းမွ ကန္ထရိုက္တာမ်ားအား ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္

ဘာလတ္ေလတပ္စခန္းရွိအက္ဖ္-၁၆ တိုက္ေလယာဥ္တစ္စီးအားေတြ႕ရစဥ္(အင္တာနက္) Africa & Middle East

ဘက္ဂဒက္၊ ဇြန္ ၂၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

အီရတ္ရွိအေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕မ်ားက အီရတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ အီရတ္စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုမွ လံုၿခံဳ ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ကန္ထရိုက္တာအမ်ားအျပားကိုေရႊ႕ေျပာင္းရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အီရတ္လံုၿခံဳ ေရးဆိုင္ရာသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုက ဇြန္လ ၂၁ ရက္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါသတင္းအရင္းအျမစ္က လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈမ်ုားအရ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ Lockheed Martin  ႏွင့္ Sallyport Global တို႔က အီရတ္ရွိ ဘာလတ္ ေလတပ္စခန္းမွ ၎တို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန ္အစီအစဥ္တစ္ရပ္အား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္းလည္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုစလံုးကပင္၎တို႔၏ေရႊ႕ ေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ေဒသခံ အီရတ္အလုပ္သမားမ်ားသို႔ ၁၀ ရက္အတြင္းအေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ရုတ္တရက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရျခင္းမွာ ကန္ထရိုက္တာမ်ား၏လံုၿခံဳမႈအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိ လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုလည္း သတင္းအရင္းအျမစ္ကဆိုသည္။သို႔ရာတြင္အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကိုမူေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။

အီရတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အက္ဖ္-၁၆ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူအၿပီးတြင္ အဆိုပါကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္အတူ အေမရိကန္ကန္ထရိုက္တာ မ်ားစြာသည္ အီရတ္ေလတပ္စခန္း အား ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ဘာလတ္ ေလတပ္စခန္းမွာ ဘက္ဂဒက္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္ဘက္ ၈၀ ကီလိုမီတာအကြာခန္႔ ဆာလာ ဟတ္ဒင္ ျပည္နယ္အတြင္းတည္ရွိ၍ ဇြန္လဒုတိယအပတ္အတြင္းက ေမာ္တာက်ည္ဆံမ်ားက်ေရာက္ ထိမွန္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ လူအေသအေပ်ာက္မရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။(Xinhua)