သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖာ္ေဆာင္မႈ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ

သီရိလကၤာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကိုဘံဘို ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေနမႈ ကို ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

ကိုလံဘို ၊ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ranil Wickremesinghe က ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္ေန႕၌ သီရိလကၤာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး တြင္ ပါဝင္သည့္ ကိုလံဘို ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ တို႕မွ ကိုဘံဘို ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တြင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ အရာရွိ က ကိုလံဘို ဆိပ္ကမ္း သည္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ မည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ အား အိႏိၵယ သမုဒၵရာ ေဒသတြင္ အေရးပါသည့္ ဗဟို ေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ကိုလံဘို ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း သည္ ကိုလံဘို ၏ ဗဟို စီးပြားေရး ဇုန္ ၏ အေရးပါသည့္ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကိုလံဘို ဆိပ္ကမ္း သည္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ေရး တြင္ သီရိလကၤာ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ အဓိက စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ အရ ေျမဧရိယာ စုစုေပါင္း စတုရန္း မီတာ ၂.၆၉ သန္း ကို ပင္လယ္ကမ္းေျခ မွ ေျမဖို႕ျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း စုစုေပါင္း ဧရိယာ မွာ စတုရန္း မီတာ ၅.၆၅ သန္း တည္ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း တြင္ ေနအိမ္မ်ား ၊ ဟိုတယ္မ်ား ၊ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အေဆာက္အဦမ်ား ႏွင့္ ေစ်းဝယ္ စင္တာ စသည္ တို႕ တည္ေဆာက္ျခင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း သည္ ပထမ ၅ ႏွစ္ မွ ၈ ႏွစ္ အတြင္း အေျခခံ အဆင့္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ကာ ၂၀ ႏွစ္ မွ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း စီမံကိန္း အားလံုး ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)