အိႏိၵယႏိုင္ငံက AIIB ဘဏ္၏ အမ်ားဆံုး ေခ်းယူသူျဖစ္လာ

အာ႐ွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) ဆိုင္းဘုတ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

နယူးေဒလီ၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အိႏိၵယႏို္င္ငံသည္ အာ႐ွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (AIIB) မွ အမ်ားဆံုး ေခ်းေငြယူသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၄ ဘီလီယံ ေခ်းယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဦးစီးဌာန အတြင္းဝန္ Subhash Chandra Garg က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

AIIB ၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးအား အိႏိၵယႏုိင္ငံ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေဝးတြင္ AIIB အေနျဖင့္ “တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း” ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ အေျခခံအေဆာက္အအံု အေပၚ အေလးထားေဆြးေႏြးၾကသည္။

ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသို႔ အဖြဲ႕ ၈၆ ႏို္င္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ 

AIIB အေနျဖင့္ အာ႐ွ ျပင္ပ႐ွိ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္လည္း စဥ္းစားေနေၾကာင္း AIIB ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး Sir Danny Alexander က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အီဂ်စ္ႏို္င္ငံတြင္ ဆိုလာစြမ္းအင္စီမံကိန္းတစ္ခုအား AIIB က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

AIIB အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အာ႐ွေဒသႏွင့္ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိက၊ အေ႐ွ႕အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကန္႐ွိ အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံမ်ား စသည့္ အာ႐ွေဒသမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း မတည္ရင္းႏွီးေငြ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)