17
Tue, Sep
501 New Articles

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္ခြင့္ရ

ထုိင္းႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာအားေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

ဘန္ေကာက္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၄င္းတုိ ့၏မဲဆြယ္မႈအစီစဥ္ကုိ လြတ္လပ္စြာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာင္စီ(NCPO) ဥကၠ႒ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာက၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ထုိင္းစစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ေကာင္စီက ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုးအေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဲဆြယ္မႈကုိ လြတ္လပ္စြာလုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NCPO ဥကၠ႒၏ အမိန္ ့ျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားပယ္ဖ်က္ျခင္းေၾကညာခ်က္ ေတာ္ဝင္အမိန္ ့ျပန္တမ္းကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမိန္ ့မွာ ခ်က္ခ်င္းအာဏာတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပရာယြတ္က အေစာပုိင္းကလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေျပေလွ်ာ့မႈတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီအေနျဖင့္ ပါတီဝင္သစ္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း ၊  ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္း ၊ ပါတီဝင္ေတြ ့ဆံုပြဲ (သုိ ့မဟုတ္) ပါတီအမႈေဆာင္ဘုတ္အဖြဲ ့အစည္းအေဝး ၊ နယ္ပါတီရံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုိအပ္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသးသည္။

သုိ ့ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္ခြင့္ ျပဳျခင္းကဲ့သုိ ့ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကုိ NCPO၏  ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခ်က္ မထြက္ေပၚမီအခ်ိန္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာကန္ ့သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ၾကားကာလ ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း ပါလီမန္အမတ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအတုိင္း မဲဆြယ္မႈကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါရာယြတ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။

Palang Pracharath(ျပည္သူ ့အင္အားပါတီ) ၏ ပါတီေခါင္းေဆာင္ စက္မႈဝန္ႀကီး Uttama Savanayana ႏွင့္ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (လက္ရွိ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး)  Sontirart Sontijirawong တုိ ့အား ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ကုိ ပရာယြတ္အေနျဖင့္ လက္ခံဖြယ္ ရိွ မရွိ မွာမူ က်န္ေနေသးသည္။

အျခား လက္ရွိ ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပါတီ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူ တုိ ့မွာလည္း ပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)