ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ၌ တရုတ္ အကူအညီျဖင့္ အားကစားကြင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီး 

ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ ၿမဳိ ့အနီး တရုတ္ အကူအညီျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အားကစား ကြင္းသစ္ ပုံစံငယ္အား ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

ဖႏြမ္းပင္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အမ်ဳိးသား အားကစားကြင္းသစ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယား အမ်ဳိးသား အုိလံပစ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သုန္ခြန္ (Thong Khon) က ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအားကစားကြင္းအား China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)က တရုတ္ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြ အကူအညီ ျဖစ္ေသာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁.၁ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ 160 သန္းခန္ ့) ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ခဲ့သည္။သုန္ခြန္ က “ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။အခုထိ ဆုိရင္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၿပီးစီး ေနၿပီးေတာ့ စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ၿပီးစီးႏုိင္ပါတယ္။”ဟု အားကစားကြင္း အတြက္ ထုိင္ခုံ ၅၅,၀၀၀ လုံး စတင္ တပ္ဆင္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး အားကစား ကြင္းႀကီးမွာ ပုံေဖာ္မႈ စတင္ေနၿပီဟု ထုိအခမ္းအနားက ညႊန္ျပေန သည္ဟု လည္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထုိအားကစားကြင္းသည္ ကေမာၻဒီးယား ၿမဳိ ့ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္ ၿမဳိ ့လယ္မွ ေျမာက္ပုိင္း ခန္ ့မွန္း ၁၅ ကီလုိမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ ၈၅ ဟက္တာ ရွိၿပီး အထပ္ ၅ ထပ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၂၃ ခုႏွစ္ အေရွ ့ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပဳိင္ပြဲအား ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ ထုိအားကစားကြင္းသစ္သည္ ၿပဳိင္ပြဲ က်င္းပရန္ အတြက္ အဓိက ေနရာမွ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သုန္ခြန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။(Xinhua)