အိႏိၵယက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသဘက္တြင္ အင္အား ၄.၆ပမာဏရွိ ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္

ငလ်င္တိုင္းတာမႈ ပံုစံတစ္ခုအားေတြ႕ရစဥ္ (ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္) Asia

နယူးေဒလီ၊ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အိႏိၵယႏိုင္ငံက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဧရိယာမ်ားတြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္က ငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ မိုးေလဝသဌာနက ငလ်င္၏ ျပင္းအားသည္ ၄.၆ပမာဏရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ဌာနက ငလ်င္သည္ ေျမာက္လတီၱက်ဳ ၃၄ဒီဂရီ ႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၇၈.၄ ဒီဂရီ ရွိ ဂ်န္မူေဒသ ႏွင့္ ကက္ရွ္မီးယားေဒသ ကို ဗဟိုျပဳ၍လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ငလ်င္သည္ ေျမေအာက္အနက္ ၁၀ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈း၂၂နာရီတြင္ လႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားက အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကက္ရွ္မီးယားေဒသ သည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဇုန္တစ္ခုတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)