ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေတာ္၀င္ မင္းသမီး ပါ၀င္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ထုိင္းဘုရင္ ေျပာၾကား

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘုရင္ မဟာ ဗီဂ်ီရာေလာင္ကြန္း ကုိ အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ ေတြ ့ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

 ဘန္ေကာက္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘုရင္ မဟာ ဗီဂ်ီရာေလာင္ကြန္း(Maha Vajiralongkorn)က ၄င္း၏ အႀကီးဆုံး အစ္မ ျဖစ္သူ မင္းသမီး အူဘုိလ္ရာ တာနာ မဟီေဒါ(Ubolratana Mahidol)သည္ ေတာ္၀င္ မိသားစု၀င္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္းမင္းသမီး အူဘုိလ္ရာ တာနာ သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ တြင္ ေတာ္၀င္ ဘြဲ ့ထူးမ်ားကုိ စြန္ ့လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ နတ္ရြာစံ သြားေသာ ထုိင္းဘုရင္ ဘူမီေဘာ အဒူလ်ာဒတ္ (Bhumibol Adulyadej) ႏွင့္ မိဖုရားႀကီး သီရိေခတ္ (Sirikit) တုိ ့၏ အႀကီးဆုံး သမီးေတာ္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဘုရင္ ႏွင့္ အျခား မင္းသားမ်ား၏ အႀကီးဆုံး အစ္မေတာ္ ျဖစ္၍ ေတာ္၀င္ မိသားစု၀င္ တစ္ဦး အျဖစ္ ရွိေနေသးေၾကာင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ေတာ္၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ရာထူး ျမင့္မားသည့္  ေတာ္၀င္ မိသားစု၀င္ ပါ၀င္ျခင္းသည္ ေတာ္၀င္ အစဥ္အလာ ႏွင့္ ထုိင္းယဥ္ေက်းမႈ တုိ ့ႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ၿပီး မသင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ရပ္ အျဖစ္ မွတ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ဘုရင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ အားလုံး ႏွင့္ လက္ရွိ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ တုိ ့တြင္ အခန္း တစ္ခု ျပဌာန္း ပါရွိၿပီး ဘုရင္သည္ အမ်ားျပည္သူ ရုိေသ ေလးစားၿပီး ဘုရင္ အျဖစ္ ဦးထိပ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ သာ ရွိေနသင့္ၿပီး စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားကုိ မခ်ဳိးေဖာက္သင့္ဟု ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတာ္၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိစည္းမ်ဥ္းအား ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား အပါအ၀င္ ထီးနန္း ဆက္ခံပုိင္ခြင့္ ရွိသူ ႏွင့္ အျခား ေတာ္၀င္ မိသားစု၀င္တုိင္း လုိက္နာ သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ထုိေၾကာင့္ ေတာ္၀င္ မိသားစု၀င္မ်ားသည္ ၾကားေန အျဖစ္ ေနသင့္ၿပီး မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ရာထူးကုိမွ် မယူသင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သုိ ့မဟုတ္လွ်င္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ စနစ္အား ဆန္ ့က်င္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းမင္းသမီး အူဘုိလ္ရာ တာနာ သည္ မတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းအား လက္ခံခဲ့သည္။ထုိင္းမင္းသမီးသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦး ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ေတာ္၀င္ ရာထူးအား စြန္ ့လႊတ္ကာ သာမန္ အရပ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္း Raksa Chart ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ Preechaphol Pongpanit က ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသုိ ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနရာအတြက္ ပါတီ၏ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ မင္းသမီး၏ အမည္ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းမင္းသမီးသည္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ ရရွိရန္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး ႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ခြင့္ တုိ ့ကုိ ကုိးကား၍ ၄င္းကုိယ္တုိင္ သာမန္ အရပ္သူ တစ္ဦး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)