အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တြင္ အရက္တု အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြား အနည္းဆံုး လူ ၃၅ ဦး ေသဆံုး

ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ ဖမ္းဆီးရမိ ေသာ အရက္တု မ်ားအား ျမင္ေတြ႕ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Asia

နယူးေဒလီ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ Uttar Pradesh ျပည္နယ္ ႏွင့္ Uttarakhand ျပည္နယ္ တို႕တြင္ လတ္တေလာရက္ပိုင္း အတြင္း အရက္တု အဆိပ္သင့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ခဲ့ရာ အနည္ဆံုး လူ ၃၅ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ၿပီး လူအမ်ား ေဆး႐ံု သို႕ ပို႕ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ သတင္း မီဒီယာ ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Uttarakhand ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃ ဦး ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦး တို႕က အရက္တု အဆိပ္သင့္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာထူး မွ ရပ္ဆိုင္ျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၊ Uttarakhand ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ က ေသဆံုးသူ မိသားစု မ်ားထံ သို႕ တစ္ဦးလွ်င္ ႐ူပီး ႏွစ္သိန္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အရက္တု ေရာင္းခ်သူမ်ားအား ျပင္းထန္စြာ အေရးယူသြားရန္ ညႊန္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မၾကာခဏ လူအမ်ား အစုလိုက္ အရက္တု အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိေၾကာင္း ၊ ယင္းအရက္တု မ်ား က စက္႐ံုသံုး အရက္ျပန္မ်ား ေရာေႏွာထားသျဖင့္ ေသဆံုးသည့္ အထိ အဆိပ္သင့္ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ အစိုးရ အေနျဖင့္ မၾကာခဏ အရက္တု ေရာင္းခ်မႈ အား တားဆီးရန္ အမိန္႕ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိေသာလည္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။(Xinhua)