နီေပါ ႏုိင္ငံသုိ ့ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္

ယူနက္စကိုအဖဲြ႕က ကမာၻ႕အေမြအႏွစ္ေနရာအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဟာႏူမန္ဒိုကာ ဒါဘာ(Hanumandhoka Durbar Square) ရင္ျပင္တြင္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Asia

ခတၱမႏၵဴ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

နီေပါႏုိင္ငံ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ အႀကီးဆုံး အရင္းအျမစ္မွာ တရုတ္ ႏုိင္ငံ အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံသား ခရီးသြား ၁၅,၃၄၃ ဦး လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ဘုတ္အဖဲြ႕(NTB)က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသည္ နီေပါ ႏုိင္ငံ အတြက္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ခရီးသြား အရင္းအျမစ္ ေစ်းကြက္ႀကီး တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း ခရီးသြားေပါင္း ၁၄,၆၅၀ ဦး အထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ ဒုတိယ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ဘုတ္အဖဲြ႕မွ သိရသည္။

တရုတ္ခရီးသြား အေရအတြက္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္ တရုတ္ ရုိးရာ ႏွစ္သစ္ကူး မတုိင္မီ ကာလမွ စတင္၍ ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း Adventure Outdoor ေတာင္တက္ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရုိက္တာ Kalyan Raj Sharma က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ဆင္ဟြာသုိ ့ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားကုိ နီေပါ ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အတြက္ အမ်ားဆုံး မွီခုိခဲ့ရစဥ္က ေဆာင္းရာသီမွာ နီေပါ ႏုိင္ငံ၌ ခရီးသြား နည္းသည့္ အခ်ိန္ကာလ အျဖစ္ ယူဆႏုိင္ေၾကာင္း ၊ ယခု အခါတြင္ ေဆာင္းရာသီတြင္ တရုတ္ ႏုိင္ငံသား မ်ား ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကသျဖင့္ ခရီးသြား နည္းသည့္ အခ်ိန္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း Sharma က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နီေပါ ႏုိင္ငံသုိ ့ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ စုစုေပါင္း ၉၁,၇၉၃ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၅.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိအေျခအေနမွာ နီေပါ ခရီးသြားႏွစ္ ၂၀၂၀ ျပင္ဆင္မႈ အတြက္ အားေပးေနေသာ လကၡဏာ ျဖစ္သည္ ႏွင့္ အတူ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ ၂ သန္း ၀င္ေရာက္ရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ၊ နီေပါႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ခရီးသည္ ၁.၁ သန္း အထိ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္တင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း နီေပါ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား ဘုတ္အဖဲြ႕မွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္း နီေပါ ႏုိင္ငံသုိ ့ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံးမွာ တရုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ တုိ ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံက တတိယ အမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတုိ ့မွ ခရီးသည္မ်ား ေရာက္ရွိမႈတြင္ ထိပ္ဆုံး ငါးႏုိင္ငံ စာရင္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)