ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ အျခားျပည္နယ္ပါ အာဖရိက ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အာဖရိက ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံရသည့္ ဝက္တစ္ေကာင္အား က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ကိုင္တြယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Asia

ဟႏိြဳင္း၊ မတ္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း Nghe An ျပည္နယ္က ႏိုင္ငံအတြင္း အာဖရိက ဝက္အျပင္းဖ်ားေရာဂါ (African swine fever= ASF) ကူးစက္ခံရသည့္ ေနာက္ဆံုးနယ္ေျမျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမီဒီယာက မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Quynh Luu ခ႐ိုင္တြင္ ASF ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းမွကာကြယ္ရန္ ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ ဝက္ ၂၂ ေကာင္လံုးအား သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ Nong Nghiep Viet Nam (ဗီယက္နမ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး) ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ၌ ေရးသားထားသည္။

ဗီယက္နမ္ သတင္းေအဂ်င္စီ၏ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏိြဳင္းအပါအဝင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ ေဒသ ၁၄ ခုတြင္ အဆိုပါေရာဂါ ကူးစက္ခံရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို ASF ေရာဂါမွာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ယခုထိ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမရွိေသးေၾကာင္း တိရစာၦန္က်န္းမာေရး ကမာၻ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ (Xinhua)