အင္ဒိုနီးရွားႏို္င္ငံ Bitung ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ အေရွ႕ဘက္ ၁၄၁ ကီလိုမီတာတြင္ ျပင္းအား ၆.၁ ရွိေသာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္

ငလ်င္ႀကိမ္ႏႈန္းတိုင္းတာမႈျပပံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Asia

ေဟာင္ေကာင္၊ မတ္ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ Bitung ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ အေရွ႕ဘက္ ၁၄၁ ကီလိုမီတာတြင္ မတ္လ ၂၄ ရက္ ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္ နံနက္ ၄း၃၇း၃၄ နာရီက ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၁ ပမာဏရွိေသာ ငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘူမိေဗဒတုိင္းတာေရးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ငလ်င္မွာ ကနဦးတိုင္းတာခ်က္အရ ေျမာက္လတၱီက်ဳ ၁.၇၀၈၈ ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ ၁၂၆.၄၂၃၃ ဒီဂရီ၊ ေျမေအာက္အနက္ ၃၇.၄၄ ကီလိုမီတာတြင္ ဗဟိုျပဳကာ လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)